Jednotné programy výroby počítačů ve východním bloku

Jednotné programy výroby počítačů ve východním bloku

Před rokem 1969 řešila každá země východního bloku (v RVHP – Rada vzájemné hospodářské pomoci) výrobu výpočetní techniky dle svých možností. Vzniklo tak široké typové spektrum výpočetní techniky. Stroje ale byly mezi sebou vzájemně nekompatibilní. Některé státy ani neměly kapacity na to, aby vytvářely své počítačové systémy. Proto vznikla nová koncepce rozvoje výpočetní techniky, která měla zajistit vzájemnou kompatibilitu, vznik širokého spektra periferií, kompatibilního programového vybavení a využití integrovaných obvodů ze zemí RVHP. Jednotné programy byly dva – Jednotný systém elektronických počítačů (JSEP, ЕС ЭВМ), který se zaměřoval na sálové počítače a Systém malých elektronických počítačů (SMEP, СМ ЭВМ), který se zaměřoval na mini a mikro počítače. Kolem těchto programů se vyvíjela řada odnoží – např. československé počítače ADT nebo sovětské M4030, které měly některé části systému shodné s počítači řady JSEP/SMEP.

Polský minipočítač MERA-CAMAC-125 / SM 4A, vycházející z DEC PDP-11/40. Fotografie byla pořízena v hale CC pobočky IPK AN, Oddělení Ústavu kybernetických problémů Akademie věd SSSR, v srpnu 1986. Zdroj: https://commons.wikimedia.org

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.