Jednotný program SMEP

Program SMEP byl obdobou spolupráce jako v programu JSEP. Některé oblasti vývoje dokonce z JSEP vycházely (např. některé číselné kódování zařízení). V roce 1974 země RVHP ustanovily společný program vývoje Systému malých elektronických počítačů SM EVM (SMEP, rusky СМ ЭВМ). Sídlo hlavního konstruktéra bylo v Sovětském svazu. Tato spolupráce měla zaručit vzájemnou kooperaci zúčastněných států a levnější velkosériovou výrobu mini a mikropočítačů. Oproti řadě JSEP se tedy jednalo o menší výpočetní systémy. Vývoj počítačů SMEP se inspiroval (kopíroval) převážně u … Pokračování textu Jednotný program SMEP